Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana a spracovanie osobných údajov, práva dotknutej osoby

Súhlas so spracovaním osobných údajov
Súhlasom so spracovaní osobných údajov povoľuje dotknutá osoba spoločnosti PRESTIGE AGENCY s.r.o., so sídlom Námestie Slobody 22, Prievidza 971 01, IČO: 36 338 061, DIČ: 20 218 70 213, IČ DPH: SK 20 218 70 213 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, Vložka č. 14926/R. (Ďalej len „Správca“), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) spracovávala tieto osobné údaje dotknutej osoby:

  • IP adresa

 

Uvedené osobné údaje je nutné spracovať za účelom marketingových aktivít. Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu 1 roka.

Spracovanie osobných údajov
Súhlasom so spracovaní osobných údajov udeľuje dotknutá osoba svoj výslovný súhlas s vyššie uvedeným spracovaním. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to zaslaním emailu alebo zaslaním listu na kontaktné údaje správcovskej spoločnosti eventy@prestigeagency.sk, PRESTIGE AGENCY s.r.o., Námestie Slobody 22, Prievidza 971 01.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom. Osobné údaje môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

  • Poskytovateľ webhostingu Websupport s. r. o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, helpdesk@websupport.sk
  • Prípadne ďalší poskytovatelia alebo dodávatelia webových systémov, služieb a aplikácií, ktoré v súčasnej dobe spoločnosť využíva.

 

Práva na opravu, zabudnutie a prístup k osobným údajom dotknutej osoby
Prosím vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo:

  • vziať súhlas kedykoľvek späť,
  • vyžiadať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
  • vyžiadať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
  • vyžiadať si u nás výpis týchto údajov a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
  • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov.

 

V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.