Kontakt

PRESTIGE AGENCY s.r.o.

Spoločnosť PRESTIGE AGENCY s.r.o., so sídlom Námestie Slobody 22, Prievidza 971 01,
IČO: 36 338 061, DIČ: 20 218 70 213, IČ DPH: SK 20 218 70 213 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, Vložka č. 14926/R.